Category Archives: Novosti

INSTALIRANA NOVA OPREMA U IMW INSTITUTU – ICP OES Pored već postojećeg uređaja za određivanje hemijskog sastava metala iz čvrstog uzorka (spektrometar OES), IMW Institut je postao bogatiji za još jedan set savremenih uređaja za određivanje metala iz rastvora. Reč je o ICP OES tehnologiji (optička emisiona spektralna analiza sa indukovano spregnutom plazmom). Moguće je ispitivanje uzoraka iz rastvora poput pijaćih voda, otpadnih voda, ulja, nafte, špona, plastike, ruda, zemljišta, otpada i dosta drugih vrsta materijala i stanja. Ova metoda je pogodna za određivanje Ba, Fe, Cu, Cr, Be, B, Cd, Co, Mn, Mo, Ni, Zn, Al, Se, Sn, Hg i mnogih drugih elemenata. Nazad na vesti

04.11.2019. godine izvršena je provera laboratorija IMW Instituta od strane TMS-a (koorperacionog partnera TUV SUD) za: a) Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje prema SRPS ISO/IEC 170025 b) Provera metoda za mehanička ispitivanja zavarenih spojeva c) Način korišćenja metoda i formiranje izveštaja za WPQR prema SRPS EN 15614-1 i SRPS EN 15614-2 Pregledom dokumentacije i metoda nisu uočene neuslagašenosti, i samim tim IMW Institut ispunjava uslove za saradnju sa TMS-om. To podrazumeva mogućnost primene metoda (koje su navedene u izjavi) i implementacija rezultata u krajnje izveštaje TUV-a kvalifikacija tehnologije zavarivanje

Kako bi se kompletirala priča ispitivanja zavarenih spojeva, do kraja ove godine će biti instaliran i uređaj za određivanje udarne žilavosti do 450J na sniženim (-70 C) i povišenim (+200 C) temperaturama. Nazad na vesti

3/3