IMW Institut

hemijska laboratorija

Hemijska laboratorija je opremljena savremenom opremom za određivanje hemijskog sastava metala metodom OES kao i opremom za ispitivanje boja i lakova.

Za boje i lakove u stanju isporuke moguća su ispitivanja sledećih karakteristika:

 • Određivanje prividne viskoznosti
 • Određivanje gustine
 • Određivanje sadržaja neisparljivih materija
 • Određivanje vremena isticanja

Za ispitivanje suvog filma boja i lakova obavljaju se ispitivanja sledećih karakteristika:

 • Određivanje debljine filma
 • Ispitivanje unakrsnog prosecanja
 • Određivanje ogledalskog sjaja

Hemijska laboratorija

Određivanje hemijskog sastava metala metodom oes (spectrolab)

 • U IMW Institutu je instaliran uređaj poslednje generacije za kvantitativnu hemijsku analizu metalnih uzoraka. Reč je o SpectroLab uređaju, jednom od najsavremenijih na svetu.
 • Optičko emisioni spektrometar služi za kvantitativnu hemijsku analizu metalnih legura iz čvrstog uzorka. Tehnika ispitivanja je komparativna, instrument je fabrički kalibrisan sa sertifikovanim referentnim materijalima i ti podaci su skladišteni u memoriji instrumenta.
 • Prema talasnim dužinama karakterističnog zračenja, koje se detektuju, instrument određuje vrstu elementa, a prema njihovom intenzitetu, količini sadržaja, upoređujući ih sa poznatim intenzitetima karakterističnog zračenja. 

Hemijska laboratorija

određivanje dinamičke viskoznosti

 • Visco QC 100-R je uređaj koji se koristi za određivanje dinamičke viskoznosti. Može da analizira širok opseg viskoznih i viskoelastičnih uzoraka.
 • Instrument služi za kontrolu kvaliteta tečnih uzoraka kao što su rastvarači, polu-čvrste supstance kao i lasiona.

Hemijska laboratorija

određivanje debljine prevlaka i zaštitnih premaza

 • Byko-test 4500 Fe/NFe je uređaj namenjen za određivanje debljine prevlaka i zaštitnih premaza na magnetičnim podlogama – čeliku ili gvožđu i na nemagnetičnim, metalnim podlogama, kao što su aluminijum, bakar i dr.

 

 • U radu kombinuje dva principa: princip magnetne indukcije (za magnetične podloge) i princip vrtložnih struja.

Hemijska laboratorija

Merenje vrednosti sjaja

 • Micro-TRI-gloss je uređaj za merenje vrednosti sjaja. Ima mogućnost merenja visokog, polu i niskog sjaja u jednom instrumentu, za uglove geometrije 20˚, 60˚ i 85˚.