IMW Institut

mehaničko-metalografska laboratorija

Mehaničko-metalografska laboratorija je opremljena najsavremenijom opremom koja omogućava veliki opseg ispitivanja, kako mehaničkih tako i mikrostrukturnih karakteristika metalnih materijala i zavarenih spojeva.

Mehaničko-metalografska laboratorija

ispitivanje zatezanjem, savijanjem i pritiskom (shimadzu ag-x)

  • Univerzalna mašina za testiranje zatezanjem, pritiskivanjem i savijanjem. Maksimalna sila za testiranje je 300 kN dok je opseg brzina kojim se mogu vršiti eksperimenti od 0,0005 mm/min do 500 mm/min i opterećenje se može zadavati kontinualno i ciklično. Mašina koristi specijalizovani softver TRAPEZIUM X za mehanička ispitivanja.
  • Maksimalni otvor traverze sa čeljustima za zatezanje je 450 mm a dimenzije uzorka koje se mogu ispitivati su:
  1. Za uzorke pravougaonog poprečnog preseka:

          Š:0-50 mm, D:0-25,5 mm

      2. Za uzorke kružnog poprečnog preseka:

           Prečnik: 4-30 mm

Mehaničko-metalografska laboratorija

određivanje mikro i makro tvrdoće metala i zavarenih spojeva

  • Laboratorija poseduje 4 nezavisna uređaja za određivanje mikro i makro tvrdoće po Brinelu i vikersu:
  • Willson VH1150 i VH1102 mašine za testiranje makro i mikro tvrdoće materijala po Vikersu. Opseg opterećenja koji ova mašina može da zada je od 0,3 kgf do 50 kgf odnosno 0.01 kgf do 2 kgf. Visina uzorka do 210 mm a širina do 160 mm za makro odnosno visina 130 mm i širina 130 mm za mikro ispitivanja.
  • Tvrdomer Echo LAB HB 625 Z je mašina za testiranje tvrdoće materijala po Brinelu. Sile ispitivanja se kreću od 49,03 N (5 kg) do 612,9 N (62,5 kg). Opseg ispitivanja tvrdoće kreće se od 8 do 650 HBW. Visina uzorka do 170 mm a širina do 130 mm.
  • Wilson BH3000 je mašina za testiranje tvrdoće materijala po Brinelu. Opseg opterećenja koje ova mašina može da zada kreće se od 62,5 kgf do 3000 kgf. Visina uzorka do 280 mm a širina do 130 mm.