IMW Institut

hemijska laboratorija

Hemijska laboratorija je opremljena savremenom opremom za određivanje hemijskog sastava metala metodom OES, ali i uređajima koji omogućavaju hemijsku i elektrohemijsku pripremu uzoraka.

Hemijska laboratorija

Određivanje hemijskog sastava metala metodom oes (spectrolab)

  • U IMW Institutu je instaliran uređaj poslednje generacije za kvantitivnu hemijsku analizu metalnih uzoraka. Reč je o SpectroLab uređaju, jednom od najsavremenijih na svetu.
  • Optičko emisioni spektrometar služi za kvantitivnu hemijsku analizu metalnih legura iz čvrstog uzorka. Tehnika ispitivanja je komparativna, instrument je fabrički kalibrisan sa sertifikovanim referntnim materijalima i ti podaci su skladišteni u memoriji instrumenta.
  • Prema talasnim dužinama karakterističnog zračenja, koje se detektuju, instrument određuje vrstu elementa a prema njihovom intenzitetu, količini sadržaja, upoređujući ih sa poznatim intenzitetima karakterističnog zračenja

Hemijska laboratorija

elektrolitičko poliranje (struers lectropol-5)

  • U okviru hemijske laboratorije je instalirana oprema za elektrolitičko poliranje i nagrizanje materijala.
  • Veliku primenu nalazi kod kvalitetne pripreme aluminijumskih uzoraka gde se dodatno nanosi sloj oksida za dalja metalografska ispitivanja radi određivanja granica zrna.
  • Uređaj pri poliranju koristi 0-100V/6A, pri nagrizanju 0-25V/6A i pri eksternom nagrizanju 0-15V/1,5A.