IMW Institut

laboratorije

mehaničko metalografska laboratorija

 • Mikrostrukturna ispitivanja
 • Ispitivanje tvrdoće osnovnog materijala i zavarenih spojeva
 • Ispitivanje zateznih karakteristika metala, zavarenih spojeva, gume i plastike
 • Ispitivanje udarne žilavosti metodom Šarpijevog klatna
 • Ispitivanje tvrdoće gume i plastike metodama Shore A i Shore D

hemijska laboratorija

 • Određivanje hemijskog sastava legura metala iz čvrstog uzorka metodom OES
 • Određivanje dinamičke viskoznosti
 • Određivanje debljine prevlake i zaštitnih premaza
 • Merenje vrednosti sjaja

laboratorija za hemijsko-tehnološka ispitivanja

 • Fizičko-hemijska ispitivanja voda, raznih industrijskih proizvoda, sirovina i zemljišta
 • Hemijska ispitivanja čelika i legura metala (Al, Cu…)

laboratorija za ispitivanje bez razaranja

 • Ultrazvučno ispitivanje (UT)
 • Vizuelno ispitivanje (VT)
 • Ispitivanje tečnim penetrantima (PT)
 • Ispitivanje magnetnim česticama (MT)

tehničko-tehnološka priprema

 • Prijem, skladištenje i identifikacija uzoraka
 • Izrada crteža prema standardu za ispitivanje
 • Mašinska obrada epruveta
 • Poliranje, brušenje i nagrizanje

Za više informacija o našim laboratorijama i uslugama, možete preuzeti naš katalog ili kontaktirati naše kolege, koje će u najskorijem roku da Vam pruže što više detalja.

Sve zainteresovane strane imaju pravu da podnesu prigovor ili žalbu na realizovanu uslugu. Sa prigovorima i žalbama će se postupati u skladu sa procedurom PR.14.IMW.