IMW Institut

TIM

Direktor:

Mast.inž.maš. Andreja Radovanović IWE/EWE, direktor

Sektor upravljanja kvalitetom:

Spec.hem.nauka Jasmina Belić, rukovodilac sektora

Tehnički sektor:

Maš.inž. Ivan Vučković, rukovodilac tehničkog sektora

Maš.inž. Nikola Marinković

Hemijska laboratorija:

Dipl.inž.tehn. Snežana Vlajić, rukovodilac hemijske laboratorije

Mehaničko-metalografska laboratorija:

Prof.Dr Branka Jordović, Rukovodilac mehaničko-metalografske laboratorije

Dipl.inž.met. Milosav Milanović

Gordana Torbica

Jelena Radulović