Andreja Radovanović

mast.inž.maš.

Direktor

Prof. dr Branka Jordović

dipl.inž.met., član Akademije inženjerskih nauka Srbije

Rukovodilac Centra za naučno-istraživački rad

Jasmina Belić

spec.hem.nauka

Rukovodilac sektora kvaliteta

Adam Zdravković

dipl.ekon.

Rukovodilac sektora opštih poslova

Nikola Marinković

mast.inž.maš.

Rukovodilac tehničkog sektora

Snežana Vlajić

dipl.inž.tehn.

Rukovodilac Hemijske laboratorije

Milosav Milanović

dipl.inž.met.

Rukovodilac Mehaničko-metalografske laboratorije

Miloš Pantelić

el.teh.ener.

Samostalni ispitivač u NDT laboratoriji

Milena Paunović

dipl.inž.tehn.

Stručni saradnik u Hemijskoj laboratoriji

Jelena Radulović

hem.tehn.teh.

Samostalni ispitivač u Mehaničko-metalografskoj laboratoriji

Đurđina Belić

mast.inž.tehn., Student doktorskih studija

Saradnik istraživač u Hemijskoj laboratoriji

Marko Savić

dipl.inž.met.

Stručni saradnik u Mehaničko-metalografskoj laboratoriji