andreja radovanović

Mast. inž. maš., IWE/EWE

Direktor

jasmina belić

Spec. hem. nauka

Rukovodilac sektora upravljanja kvalitetom

adam zdravković

Dipl. ekon.

Rukovodilac sektora opštih poslova.

nikola marinković

Maš. inž.

Rukovodilac tehničkog sektora

milosav milanović

Dipl. inž. met.

Rukovodilac mehaničko-metalografske laboratorije

jelena radulović

Hem. tehnol. tehn.

Samostalni ispitivač u mehaničko-metalografskoj laboratoriji

snežana vlajić

Dipl. inž. tehnol.

Rukovodilac hemijske laboratorije

TATJANA STANKOVIĆ

Dipl. inž. hem. tehnol.

Stručni saradnik u hemijskoj laboratoriji

MILENA PAUNOVIĆ

Dipl. inž. tehnol.

Stručni saradnik u hemijskoj laboratoriji

MILOŠ PANTELIĆ

El. teh. ener., VT2, PT2, MT2, UT2

Rukovodilac laboratorije za ispitivanja bez razaranja

FILIP PAVLOVIĆ

Maš. inž., VT2, PT2

Samostalni ispitivač u laboratoriji za ispitivanja bez razaranja

ĐURĐINA BELIĆ

Mast. inž. tehnol.

Saradnik istraživač u laboratoriji za hemijsko tehnološka ispitivanja

JELENA ŽIVANOVIĆ

Dipl. hem. za istraživanje i razvoj

Ispitivač-pripravnik u laboratoriji za hemijsko tehnološka ispitivanja