IMW Institut

mehaničko-metalografska laboratorija

Mehaničko-metalografska laboratorija je opremljena najsavremenijom opremom koja omogućava veliki opseg ispitivanja, kako mehaničkih tako i mikrostrukturnih karakteristika metalnih materijala i zavarenih spojeva.

Mehaničko-metalografska laboratorija

metalografska ispitivanja

 • LEICA DM4 M predstavlja specijalizovani metalurški mikroskop sa uvećanjem do x2000.  Idealan je za posmatranje zavarenih spojeva metala, merenje veličine i oblika zrna kao i sadržaja nemetalnih uključaka.
 • LED osvetljenje doprinosi ponovljivosti rezultata – bilo da se radi u svetlom polju, visoko dinamičkom tamnom polju, kontrastom diferencijalnih smetnji, fluorescenciji ili polarizaciji.
 • Zahvaljujući odličnom softveru, mikroskop automatski prepoznaje odabranu tehniku kontrasta i objekat u upotrebi. Tačno otvara i zatvara otvor blende i dijafragme polja i time prilagođava intenzitet svetlosti.

Mehaničko-metalografska laboratorija

ispitivanje zatezanjem, savijanjem i pritiskom (shimadzu ag-x)

 • Univerzalna mašina za testiranje zatezanjem, pritiskivanjem i savijanjem. Maksimalna sila pri ispitivanju je 300 kN dok je opseg brzina kojim se mogu vršiti eksperimenti od 0,0005 mm/min do 500 mm/min pri čemu se opterećenje može zadavati kontinualno i ciklično. 
 • Maksimalni otvor traverze sa čeljustima za zatezanje je 450 mm a dimenzije uzorka koje se mogu ispitivati su:
 1. Za uzorke pravougaonog poprečnog preseka:

          Š:0-50 mm, D:0-25,5 mm

      2. Za uzorke kružnog poprečnog preseka:

           Prečnik: 4-30 mm

Mehaničko-metalografska laboratorija

određivanje mikro i makro tvrdoće metala i zavarenih spojeva

 • Willson VH1150 i VH1102 su mašine za ispitivanje makro i mikro tvrdoće materijala po Vikersu. Opseg opterećenja koji ova mašina može da zada je od 0,3 kgf do 50 kgf odnosno 0.01 kgf do 2 kgf. Visina uzorka do 210 mm, a širina do 160 mm za makro odnosno visina 130 mm i širina 130 mm za mikro ispitivanja.
 • Tvrdomer Echo LAB HB 625 Z je mašina za ispitivanje tvrdoće materijala po Brinelu. Sile ispitivanja se kreću od 49,03 N (5 kg) do 612,9 N (62,5 kg). Opseg ispitivanja tvrdoće kreće se od 8 do 650 HBW. Visina uzorka do 170 mm, a širina do 130 mm.
 • Wilson BH3000 je mašina za testiranje tvrdoće materijala po Brinelu. Opseg opterećenja koje ova mašina može da zada kreće se od 62,5 kgf do 3000 kgf. Visina uzorka do 280 mm, a širina do 130 mm.

Mehaničko-metalografska laboratorija

ispitivanje udarne žilavosti metodom šarpijevog klatna

 • Šarpijevo klatno echoLab omogućava precizno i kompjutersko određivanje udarne žilavosti metala do 450J na sobnoj i sniženim temperaturama do -60 stepeni celzijusovih.

Mehaničko-metalografska laboratorija

ispitivanje tvrdoće gume i plastike

Mehaničko-metalografska laboratorija je opremljena savremenim uređajima za određivanje tvrdoće gume i plastike metodama Shore A i Shore D:
 

SHORE A (tipični materijali za ispitivanje):

 • Meka guma
 • Elastomeri
 • Proizvodi od gume
 • Neopren
 • Poliester
 • Lepak
 • Koža…

SHORE D (tipični materijali za ispitivanje):

 • Fiber plastika
 • Tvrda guma
 • Tvrdi plastični materijali
 • Pleksiglas
 • Kruta termo plastika
 • Furnir
 • Valjci za štampu
 • Ploče od vinila
 • Celulozni acetat…