andreja radovanović

Mast. inž. maš., IWE/EWE

Direktor

jasmina belić

Spec. hem. nauka

Rukovodilac sektora upravljanja kvalitetom

adam zdravković

Dipl. ekon.

Rukovodilac sektora opštih poslova.

nikola marinković

Maš. inž.

Rukovodilac Mehaničko-metalografske laboratorije

jelena radulović

Hem. tehnol. tehn.

Samostalni ispitivač u mehaničko-metalografskoj laboratoriji

TATJANA STANKOVIĆ

Dipl. inž. hem. tehnol.

Rukovodilac Hemijske laboratorije

MILENA PAUNOVIĆ

Dipl. inž. tehnol.

Stručni saradnik u hemijskoj laboratoriji

MILOŠ PANTELIĆ

El. teh. ener., VT3, PT3, UT3, VT2, PT2, MT2, UT2

Rukovodilac laboratorije za ispitivanja bez razaranja

FILIP PAVLOVIĆ

Maš. inž., VT2, PT2

Samostalni ispitivač u laboratoriji za ispitivanja bez razaranja

ĐURĐINA BELIĆ

Mast. inž. tehnol.

Saradnik istraživač u laboratoriji za hemijsko tehnološka ispitivanja

JELENA ŽIVANOVIĆ

Dipl. hem. za istraživanje i razvoj

Ispitivač-pripravnik u laboratoriji za hemijsko tehnološka ispitivanja