IMW Institut

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJA BEZ RAZARANJA

Laboratorija za ispitivanja bez razaranja je opremljena najsavremenijom opremom za vizuelno ispitivanje, ispitivanje tečnim penetrantima, ispitivanje magnetnim česticama i ultrazvučno ispitivanje.

Laboratorija za ispitivanja bez razaranja

ultrazvučno ispitivanje metala i zavarenih spojeva (UT)

 • Ultrazvučni uređaj Sonatest VEO+ predstavlja najsavremeniji uređaj za otkrivanje zapremeniskih grešaka na metalnim delovima i zavarenim spojevima. Takođe, koristi se i za otkrivanje pukotina, mapiranje korozije, ispitivanje u vazduhoplovstvu i ispitivanju kompozita.
 • Ispitivanja se sprovode kroz 4  metode:
  1. Konvencionalna
  2. Phased array
  3. TOFD i
  4. FMC/TFM
 • Laboratorija poseduje preko 60 sondi koje omogućavaju širok spektar ispitivanja.

Laboratorija za ispitivanja bez razaranja

vizuelno ispitivanje (VT)

 • Vizuelno ispitivanje metala i zavarenih spojeva se primenjuje kao osnovna metoda ispitivanja bez razaranja i obuhvata otkrivanje površinskih diskontinuiteta i neusaglašenosti geometrije spoja sa zahtevima standarda. 

 

 • Primenu ima, kako u fazi izrade, tako i za proveru stanja zavarenih spojeva na objektima u eksploataciji.

 

 • Laboratorija poseduje kompletnu opremu za takve vrste ispitivanja.

Laboratorija za ispitivanja bez razaranja

ispitivanje tečnim penetrantima (PT)

 • Ova metoda podrazumeva ispitivanje obojenim i fluorescentnim penetrantima. Ovim načinom ispitivanja se oktrivaju površinski diskontinuiteti na metalima, nemetalima (plastika i keramika) i na zavarenim spojevima.
 • Ispitivanje se zasniva na detekciji površinskih diskontinuiteta većih od 10μm. Metoda se zasniva na kapilarnom efektu, tj. penetrantska tečnost prodire u diskontinuitet a potom razvijačem biva izvučena na površinu.

Laboratorija za ispitivanja bez razaranja

ispitivanje magnetnim česticama (MT)

 • Ovom metodom ispitivanja se otkrivaju površinski i podpovršinski diskontinuiteti na feromagnetnim materijalima. 

 

 • Metoda je primenljiva za ispitivanje kako osnovnih materijala tako i zavarenih spojeva.

 

 • Laboratorija poseduje najsavremeniji elektromagnetni jaram, izvor belog svetla i izvor ultravioletnog svetla (UV lampe).