prvi alternativni respirator u srbiji

Tim stručnjaka IMW Instituta i AMM Manufacturing kompanije u saradnji sa Fakultetom inženjerskih nauka u Kragujevcu, napravili tri verzije alternativnih prototipa respiratora.

Alternativni respirator je namenjen za pacijente sa lakšom kliničkom slikom, kojima je potrebna pomoć pri disanju, a koji uz dodatne izmene i dopune može raditi i u kućnim uslovima, na putu ka bolnici ili na terenu gde ne postoje drugi uslovi za drugačiji vid medicinske pomoći.

Ova vrsta medicinskog pomagala je osmišljena tako da zameni medicinsko osoblje pri snabdevanju pacijenta kiseonikom, ali i da olakša praćenje preko precizno unetih parametara.

Primarna ideja je razvoj alternative za konvencionalne respiratore i da to bude dostupno svim ljudima koji su zainteresovani da se priključe projektu, ali i u dalji razvoj uređaja.

 

Kod ovog vida respiratora koristi se ambu-balon sa maskom za spoljašnju upotrebu koji funkcioniše pomoću automatizovanog elektromehaničkog uređaja.

Trenutno se radi  i na razvoju pametnih respiratora, čime će se omogućiti upravljanje i praćenje parametara putem aplikacije. To će podrazumevati monitroing velikog broja ključnih parametara uz nadogradnju uređaja sa više različitih modula.