04.11.2019. godine izvršena je provera laboratorija IMW Instituta od strane TMS-a (koorperacionog partnera TUV SUD) za:

a) Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje prema SRPS ISO/IEC 170025

b) Provera metoda za mehanička ispitivanja zavarenih spojeva

c) Način korišćenja metoda i formiranje izveštaja za WPQR prema SRPS EN 15614-1 i SRPS EN 15614-2

Pregledom dokumentacije i metoda nisu uočene neuslagašenosti, i samim tim IMW Institut ispunjava uslove za saradnju sa TMS-om. To podrazumeva mogućnost primene metoda (koje su navedene u izjavi) i implementacija rezultata u krajnje izveštaje TUV-a kvalifikacija tehnologije zavarivanje