INSTALIRANA NOVA OPREMA U IMW INSTITUTU - ICP OES

Pored već postojećeg uređaja za određivanje hemijskog sastava metala iz čvrstog uzorka (spektrometar OES), IMW Institut je postao bogatiji za još jedan set savremenih uređaja za određivanje metala iz rastvora.

Reč je o ICP OES tehnologiji (optička emisiona spektralna analiza sa indukovano spregnutom plazmom).

Moguće je ispitivanje uzoraka iz rastvora poput pijaćih voda, otpadnih voda, ulja, nafte, špona, plastike, ruda, zemljišta, otpada i dosta drugih vrsta materijala i stanja.

Ova metoda je pogodna za određivanje Ba, Fe, Cu, Cr, Be, B, Cd, Co, Mn, Mo, Ni, Zn, Al, Se, Sn, Hg i mnogih drugih elemenata.