IMW Institut

hemijska laboratorija

Hemijska laboratorija je opremljena savremenom opremom za određivanje hemijskog sastava metala metodom OES, ali i uređajima koji omogućavaju hemijsku i elektrohemijsku pripremu uzoraka.

Hemijska laboratorija

Određivanje hemijskog sastava metala metodom oes (spectrolab)

  • U IMW Institutu je instaliran uređaj poslednje generacije za kvantitativnu hemijsku analizu metalnih uzoraka. Reč je o SpectroLab uređaju, jednom od najsavremenijih na svetu.
  • Optičko emisioni spektrometar služi za kvantitativnu hemijsku analizu metalnih legura iz čvrstog uzorka. Tehnika ispitivanja je komparativna, instrument je fabrički kalibrisan sa sertifikovanim referentnim materijalima i ti podaci su skladišteni u memoriji instrumenta.
  • Prema talasnim dužinama karakterističnog zračenja, koje se detektuju, instrument određuje vrstu elementa, a prema njihovom intenzitetu, količini sadržaja, upoređujući ih sa poznatim intenzitetima karakterističnog zračenja.