IMW Institut

LABORATORIJA ZA HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA ISPITIVANJA

Laboratorija za hemijsko-tehnološka ispitivanja je specijalizovana za fizičko-hemijska ispitivanja voda, raznih industrijskih proizvoda i sirovina, zemljišta, hemijskih ispitivanja čelika i legura metala (Al, Cu…).

VODE:

 • Mutnoća
 • Alkalitet
 • Permangantni broj
 • Ukupna tvrdoća
 • Jar tester
 • Sadržaj metala
 • Korozioni kuponi
ZEMLJIŠTE:
 • Sadržaj metala

ČELIK, LIVOVI, LEGURE METALA, TVRDI METALI:

 • Hemijski sastav

Laboratorija za hemijsko-tehnološka ispitivanja

određivanje sadržaja metala, metaloida i nemetala u rastvorima

 • Optički emisioni spektrometar sa induktivno spregnutom plazmom je tehnika koja se koristi za istovremeno  određivanje sadržaja metala, metaloida i nekih nemetala u rastvorima. Metoda ima široku primenljivost zbog mogućnosti prevođenja čvrstih uzoraka u rastvore digestijom.
 • Jednostavan automatski sistem za ubrizgavanje tečnih uzoraka, sposobnost simultane multielementne analize, visoka osetljivost, nizak limit detekcije i široki linearni opseg, male hemijske interference, kao i stabilan i ponovljiv signal su samo neke od prednosti ove tehnike.
 • ICP-OES 5110 (Agilent) poseduje vertikalni dizajn plazme što omogućuje posmatranje kako aksijalnog, tako i radijalnog zraka. Ovo omogućuje smanjenje interferenci matriksa uzorka.

Laboratorija za hemijsko-tehnološka ispitivanja

mikrotalasni sistem za digestiju

 • Princip pripreme se zasniva na korišćenju mikrotalasne energije za zagrevanje uzoraka. Uzorak stavljen u sud koji propušta mikrotalasnu energiju sa polarnom tečnošću ili elektrolitom u MARS 6 je podvrgnut brzom zagrevanju i povećanim pritiscima, što za posledicu ima kratko vreme digestije ili rastvaranja.

Laboratorija za hemijsko-tehnološka ispitivanja

određivanje mutnoće

 • Instrument HACH TL2310 je laboratorijski optički turbidimetar koji se koristi za određivanje mutnoće različitih uzoraka, primarno uzoraka vode. Opseg merenja ovog uređaja je 0-1000 FNU/NTU. Kao metodu merenja koristi nefelometriju.

Laboratorija za hemijsko-tehnološka ispitivanja

simuliranje procesa na postrojenju za prečišćavanje voda

 • Jar-tester Lovibond ET 740 je uređaj koji se koristi za simuliranje procesa na postrojenju za prečišćavanje voda.

 • Destabilizacija koloidno dispergovanih čestica koje su uzrok mutnoće se vrši dodatkom koagulacionog sredstva u fazi koagulacije, a njihova aglomeracija se postiže dodatkom flokulanta u fazi flokulacije.